Từ điển Longman 5th Full, 3,8G – Không thể tốt hơn

Tự học, tự học  ai cũng kêu sẽ tự học tiếng Anh nhưng được 1 thời gian lại nản. Chúng ta không thể tự họ nế như không có những nguồn tài liệu tham khảo quý giá, có những bách khoa toàn thư để tham chiếu.Trong quá trình luyện đề thi toeic có vô số các câu hỏi từ vựng mà mình không hiểu, các bạn có thể tự tra cứu 1 cách chính xác.


Hầu hết những người  giỏi cũng đều do tự học, một khi có cái gốc có nền tảng và biết cách học tiếng Anh thì hãy nên tự học nếu có nhiều thời gian.

Với cuốn từ điển Longman 5th này, có thể nói đây là “người thầy” tốt nhất cho các bạn tự học vì dữ liệu quá khổng lồ, phong phú, Đầy đủ các cum từ trong các lĩnh vực, các cụm từ hay gặp từ đó, phân tích những sự khác nhau giữa các từ. Các từ khó thì có tranh và videos minh họa giúp ta hiểu và nhớ từ hơn.Mục các động từ ghép Phrasal Verb rất đầy đủ, các bạn không phải tìm thêm ở đâu

54312

Link download:

http://www.mediafire.com/?0e6jcum5bzb1flb
The Longman Dictionary of Contemporary English provides the ultimate active learning tool ? and is now available in a format to suit everyone. Whether in print, on DVD-ROM, online or via a PDA or mobile phone, you can access the best language support whenever and wherever you want ? simply no other learners? dictionary compares.

* 230,000 words, phrases and meanings ? more than any other advanced learner?s dictionary
* 165,000 examples based on real, natural English from the Longman Corpus Network + an additional 1 million corpus examples on the DVD-ROM.
* Clear definitions written using only 2,000 common words.
* Over 18,000 synonyms, antonyms and related words + an additional 30,000 on the DVD-ROM.
* Over 65,000 collocations + an additional 82,000 on the DVD-ROM.
* The top 3,000 most frequent words in spoken and written English are highlighted to show which are the most important to know.
* NEW Integrated Collocations Dictionary. Over 65,000 collocations will improve students? fluency.
* NEW Integrated Thesaurus. Over 18,000 synonyms, antonyms and related words will improve vocabulary range.
* NEW Register Notes focus on the differences between spoken and written English.
* Academic Word List highlighted.
* Grammar and warning notes ensure that students avoid common errors.
* NEW text design ensures students can find information fast.

PLUS…
The Longman Vocabulary Trainer tests your knowledge of a word ? its meaning, grammar, collocation and usage ? then remembers how well you know that word. The word is then recycled and retested at different intervals so the word is never forgotten!
You can download the Longman Vocabulary Trainer to your mobile phone to make the most of learning on the go

Nguồn trung tâm luyện thi toeic Bstudent

dịch vụ tổ chức sự kiện cùng tư vấn định vị thương hiệukinh doanh quần áo online như thế nào