Written by Trọng Educare Tuesday, 03 September 2013 03:24 Bạn đã biết cách bắt đầu một cuộc hội thoại với người nước ngoài một cách tự nhiên nhất khi mới làm quen với nhau?Những câu hỏi quen thuộc để bắt đầu cuộc nói chuyện tiếng anh khi lần đầu