Ngày nay tiếng anh đang có xu hướng trở thành ngôn ngữ thứ 2 ở nước ta. Rất nhiều trung tâm dạy tiếng anh được thành lập mới. Nhưng có rất nhiều người việt khi nói chuyện với người nước ngoài lại cảm thấy bối rối vì họ không