ngữ

Tân ngữ (complement / object) và các vấn đề liên quan

agreeattemptclaimdecidedemand desireexpectfailforgethesitate hopeintend learnneedoffer planpreparepretendrefuseseem strivetend wantwish John expects to begin studying law next semester.Mary learned to swim when she was very young.The committee decided to postpone the meeting.The president will attempt to reduce inflation rate. Trong câu phủ định, thêm not vào trước động từ làm tân ngữ: John decided not

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

 Trong một câu tiếng Anh, chủ ngữ và động từ phải phù hợp với nhau về ngôi và số (số ít hay số nhiều) The worker works very well. số ít số ít The workers work very well. số nhiều số nhiều 4.1 Các trường hợp chủ ngữ đứng
co nen su dung den suoi nha tam trong nhà tắm hay không khi nó có tia hồng ngoại rất tốt cho sức khỏe Hoặc đôi khi bạn muốn mua đèn sưởi nào tốt cho bé hãy tìm ngay den suoi nha tam hans vì nó có khả năng chịu nước lâu nhất mà lại không chói mắt
đèn sưởi nhà tắm nào tốt nhất Hãy tìm ngay đèn sưởi nhà tắm cho bé Heizen
bạn muốn vay tin chap ngan hang vpbank hoặc vay tin chap prudential hay goi ngay chung toi