Hiện nay, những người đi làm trong nhiều công ty nước ngoài thường gặp nhiều trở ngại do không có nhiều kĩ năng gia tiếp với những người nước ngoài. Do vậy, việc quan trọng để có thể xây dựng được  mối quan hệ với người nước ngoài, các