Longman Preparation Series for the New TOEIC® Test: Advanced Course, Fourth Edition Link tải : [social-locker locker_id=”9c843811f3ef25c7e” theme=”blue” message=”Hãy ấn link và cộng để tải cuốn sách này ” facebook=”true” likeurl=”CURRENT” google=”true” googleurl=”CURRENT” tweet=”true” tweettext=”” tweeturl=”CURRENT” follow=”true” linkedin=”true” linkedinurl=”CURRENT”]http://www.mediafire.com/?k53tz0t54f2k6[/social-locker] Giáo trình này cung cấp cho người học những kỹ năng,