1. Tích cực xem truyền hình, video, nghe đài, đọc báo chí tiếng Anh hoặc nói chuyện với người bản ngữ bất cứ khi nào bạn có cơ hội.   2. Sử dụng tiếng Anh ở nhiều nơi chứ không phải chỉ trong lớp học.   3. Chơi