Và dĩ nhiên, những câu truyện cười trong tiếng Anh không phải là một ngoại lệ. Nó thể hiện toàn bộ con người và nền văn hóa của dân tộc đang sử dụng ngôn ngữ này. Khi đọc truyện cười là lúc bạn cảm thấy thật sự thư giãn