các

Tân ngữ (complement / object) và các vấn đề liên quan

agreeattemptclaimdecidedemand desireexpectfailforgethesitate hopeintend learnneedoffer planpreparepretendrefuseseem strivetend wantwish John expects to begin studying law next semester.Mary learned to swim when she was very young.The committee decided to postpone the meeting.The president will attempt to reduce inflation rate. Trong câu phủ định, thêm not vào trước động từ làm tân ngữ: John decided not

Đại từ và các vấn đề liên quan đến đại từ

Đại từ được chia làm 5 loại với các chức năng sử dụng khác nhau, bao gồm: 1. Subject pronoun (Đại từ nhân xưng chủ ngữ) Đại từ nhân xưng chủ ngữ (còn gọi là đại từ nhân xưng) thường đứng ở vị trí chủ ngữ trong câu hoặc

Động từ và các vấn đề liên quan đến chia động từ

Như đã đề cập ở phần cấu trúc chung của câu, ngữ động từ tiếng Anh gồm có một động từ chính và một hoặc nhiêu trợ động từ. Động từ trong tiếng Anh chia làm 3 thời chính:Quá khứ (Past)Hiện tại (Present)Tương lai (Future)Mỗi thời chính lại chia

Danh từ và các vấn đề liên quan đến danh từ

2.1 Danh từ đếm được và không đếm được (Count noun/ Non-count noun): · Danh từ đếm được: Là danh từ có thể dùng được với số đếm, do đó nó có 2 hình thái số ít và số nhiều. Nó dùng được với a hay với the. VD:
co nen su dung den suoi nha tam trong nhà tắm hay không khi nó có tia hồng ngoại rất tốt cho sức khỏe Hoặc đôi khi bạn muốn mua đèn sưởi nào tốt cho bé hãy tìm ngay den suoi nha tam hans vì nó có khả năng chịu nước lâu nhất mà lại không chói mắt
đèn sưởi nhà tắm nào tốt nhất Hãy tìm ngay đèn sưởi nhà tắm cho bé Heizen
bạn muốn vay tin chap ngan hang vpbank hoặc vay tin chap prudential hay goi ngay chung toi