Từ vựng thương mại tiếng Anh thực hành – Business vocabulary in use 2002 là cuốnsách dựa trên giáo trình mới nhất do Đại học Cambridge biên soạn. Business vocabulary in use khái quát đầy đủ các từ vựng thương mại cơ bản trong tiếng Anh được sắp xếp vào