Những kiểu diễn đạt chỉ lợi ích trong ielts writing

Để sử dụng thành thạo các cấu trúc Expressions of Advantages, một trong những nhóm cấu trúc từ vựng phổ biến trong IELTS Writing Task 2; đòi hỏi người học ielts phải hiểu rõ ý nghĩa cũng như luyện tập viết luận trong thời gian dài. Với 5 kiểu diễn đạt dưới đây hy vọng bạn sẽ không rơi vào tình trạng “bí” khi làm IELTS Writing Task 2

ielts-writing-task-2-5-expressions-of-advantages

 

5 kiểu diễn đạt chỉ lợi ích trong ielts writing

1. To enable/help/allow somebody to do something:

Definition: giúp ai làm việc gì

Eg: Doing regular exercise helps people to keep fit

Eg: Reading books frequently allows children to develop their imagination.

2. To bring huge advantages to sb/ to bring sb huge advantages

Definition: mang đến lợi ích rất lớn cho ai

Eg: Mobile electronic devices bring huge advantages to users when they travel or work outside the office. These kinds of equipment enable people to telecommute and stay in touch with their family or colleagues.

3. To provide sb with enormous benefits/ To provide enormous benefits for sb

Definition: mang đến nhiều lợi ích cho ai

Eg: Globalization provides enormous benefits for developing countries. This process has helped to not only create more jobs for local people in the host country but also stimulate domestic economic development.

Các bạn tự học ielts có thể tham khảo thêm các bài học ielts writing task 2 sẽ được cập nhật liên tục tại địa chỉ: http://msdiepielts.com/ielts-writing-task-2

Xem tiếp tại địa chỉ : http://msdiepielts.com/ielts-writing-task-2/ielts-writing-task-2-5-expressions-of-advantages.html

 

dịch vụ tổ chức sự kiện cùng tư vấn định vị thương hiệukinh doanh quần áo online như thế nào