Những điều cần biết về IELTS Listening

1. Tổng quan về IELTS Listening Test

Thời gian thi Listening ielts là 30 phút với 40 câu hỏi được chia đều cho 4 phần. Thí sinh sẽ nghe tất cả các câu hỏi và độ khó của từng phần sẽ tăng dần. Các dạng bài thi nghe IELTS gồm thông tin từ một người, cuộc đàm thoại của 2 hoặc nhiều người. Và thí sinh sẽ nghe nhiều giọng phát âm của nhiều quốc gia khác nhau. Thí sinh chỉ nghe được 1 lần. Tuy nhiên, trong mỗi phần, số câu hỏi sẽ được chia nhỏ ra và thí sinh sẽ có thời gian để đọc trước các câu hỏi trước khi nghe và trả lời. Cuối bài thi các thí sinh sẽ có 10 phút để ghi lại kết quả vào Phiếu trả lời câu hỏi. (Answer Sheet).

 • IELTS Listening Section 1: là các hội thoại liên quan đến hỏi đáp các thông tin cá nhân như: tham gia 1 hoạt động, sự kiện…
 • IELTS Listening Section 2: là các tình huống hướng dẫn và giới thiệu về 1 chủ đề quen thuộc (trường học, khu du lịch, chương trình ca nhạc, triển lãm,..).
 • IELTS Listening Section 3: là các tình huống đối thoại giữa ít nhất là 2 người, đây là các cuộc thảo luận có tính chất học thuật hơn (Ví dụ: chọn chủ đề khóa luận, đề tài nghiên cứu khoa học).
 • IELTS Listening Section 4: là 1 bài thuyết trình về 1 chủ đề học thuật, thường do 1 người nói và dùng nhiều từ ngữ mang tính chất học thuật.

2. Các dạng câu hỏi trong phần thi nghe IELTS Listening

 

Dạng câu hỏi

Yêu cầu

Các điểm cần lưu ý

1

Form filling

Điền vào 1 mẫu cho sẵn
 • Được phép dùng tối đa 3 từ và/hoặc 1 chữ số để trả lời.
 • Kiểm tra chính tả.
2

Pick from a list

Chọn 3-5 câu trả lời đúng trong list các lựa chọn cho sẵn.
 • Chỉ viết đáp án đúng là A, B, C …
 • Câu trả lời đúng có thể được 1 điểm hoặc hơn 1 điểm.
 • Các câu trả lời không cần theo đúng thứ tự.
3

Labelling a map or plan

Xác định các địa điểm trên bản đồ hoặc trong bản kế hoạch.
 • Được phép dùng tối đa 3 từ và/hoặc 1 chữ số để trả lời.
 • Nếu có danh sách các lựa chọn thì chỉ viết đáp án đúng là A, B, C …
4

Sentence/summary completion

Hoàn thành câu/bản tóm tắt.
 • Được phép dùng tối đa 3 từ và/hoặc 1 chữ số để trả lời.
 • Kiểm tra chính tả.
 • Kiểm tra ngữ pháp trong câu.
5

Table completion

Hoàn thành bảng.
 • Được phép dùng tối đa 3 từ và/hoặc 1 chữ số để trả lời.
 • Kiểm tra chính tả.
6

Short answer
questions

Dạng câu trả lời ngắn
 • Được phép dùng tối đa 3 từ và/hoặc 1 chữ số để trả lời.
 • Câu trả lời đúng có thể được 1 điểm hoặc hơn 1 điểm.
 • Kiểm tra chính tả.
7

Multiple choice

Chọn đáp án đúng A, B, C…
 • Chỉ viết đáp án đúng là A, B, C…
8

Matching

Ghép thông tin giữa các câu hỏi và list các thông tin cho sẵn
 • Chỉ viết đáp án đúng là A, B, C…
9

Labelling a diagram

Gọi tên các phần trong 1 mô hình nào đó.
 • Được phép dùng tối đa 3 từ và/hoặc 1 chữ số để trả lời.
 • Nếu có danh sách các lựa chọn thì chỉ viết đáp án đúng là A, B, C …
10

Note completion

Hoàn thành bản ghi chép.
 • Được phép dùng tối đa 3 từ và/hoặc 1 chữ số để trả lời.
11

Flow chart completion

Hoàn thành sơ đồ về quy trình nào đó.
 • Được phép dùng tối đa 3 từ và/hoặc 1 chữ số để trả lời.
 • Nếu có danh sách các lựa chọn thì chỉ viết đáp án đúng là A, B, C …
12

Classification

Lựa chọn xem thông tin đưa ra thuộc loại nào.
 • Chỉ viết đáp án đúng là A, B, C…
 • Các lựa chọn có thể được sử dụng nhiều hơn 1 lần.

>>> IELTS Listening – Những điều cần biết
>>> IELTS Reading – Những điều cần biết
>>> IELTS Writing – Những điều cần biết
>>> IELTS Speaking – Những điều cần biết

dịch vụ tổ chức sự kiện cùng tư vấn định vị thương hiệukinh doanh quần áo online như thế nào