Lộ trình luyện thi toeic cho người mới bắt đầu

Với những người mới bắt đầu học toeic thì các bạn cần có mục tiêu ngay từ đầu và có phương pháp học một cách logic, khoa học để tránh hiện tượng học nham nhở, không theo lộ trình. Dưới đây là lộ trình luyện thi toeic cho người mới bắt đầu các bạn có thể tham khảo.

Kĩ năng Reading

Gồm 17 bài riêng biệt, tổng hợp lại những chủ điểm ngữ pháp, được ứng dụng cụ thể trong cơ cấu đề thi.

Unit 1: Hiện tại đơn & hiện tại tiếp diễn
Unit 2: Thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Unit 3: Thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Unit 4: Thì quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Unit 5: Thì tương lai đơn và tương lai gần
Unit 6: Thì tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành

Unit 7: Adj – adv vị trí, chức năng
Unit 8: Adj – adv comparision
Unit 9: Gerund – Infinitive

Unit 10: Relative Clause – Mệnh đề quan hệ
Unit 11: Bị động
Unit 12: Đại từ không xác định – Indefinite pronouns

Unit 13: Conjunctions
Unit 14: Conjunctions (continue)
Unit 15: Câu điều kiện – Conditional sentences

lo-trinh-luyen-thi-toeic-cho-nguoi-moi-bat-dau

Kĩ năng Listening 

Gồm 10 bài lí thuyết và luyện tập 4 dạng bài trong thể thức thi. Từng dạng bài sẽ có những kĩ năng nghe riêng biệt.

Unit 1: Pictures – (things)- Nghe tranh về vật
Unit 2: Pictures- (People) – Nghe tranh về người
Unit 3: Question response – What, when, Where, who

Unit 4: Question response – How, Why, Choice question
Unit 5: Question response – Statement, Yes, No q uestion
Unit 6: Short conversation – Listen one – two questions

Unit 7: Short conversation – Listen three questions
Unit 8: Short talk- Identify Topic

Unit 9: Short talk- Identify situation
Unit 10: Short talk-Identify sequence

Bộ tài liệu luyện thi toeic

TOEIC Business Idioms
1000 Reading Comprehension Practice Test Items for the New TOEIC Test – Jim Lee
1000 Listening Comprehension Practice Test Items for the New TOEIC Test – Jim Lee
Sách Target Score
Sách Tactics for TOEIC – Listening và Reading Test
Sách New Real Longman TOEICActual Tests for Reading Comprehension và Full Actual Tests
Sách New Real Longman TOEIC – Actual Tests For Listening Comprehension

Chúc các bạn thành công!

dịch vụ tổ chức sự kiện cùng tư vấn định vị thương hiệukinh doanh quần áo online như thế nào