Làm thế nào để phát triển câu trả lời trong ielts speaking

Làm thế nào để phát triển câu trả lời trong ielts speaking ? Bài hôm nay blog luyện thi ielts sẽ hướng dẫn các bạn nâng cấp một câu trả lời trong ielts speaking quá thường, thậm chí không đạt yêu cầu lên mức hay nhé!

Hướng dẫn phát triển câu trả lời trong ielts speaking

Examiner: We’ve been talking about memory… What methods do people use to help themselves remember things?

Candidate: That’s easy. I use a notepad.

Theo cả nhà câu trả lời trên có vấn đề gì nào?

A. Lạc đề = =
B. Quá cá nhân, không có tính tổng quát
C. Siêu ngắn
D. Chỉ đưa ra được có một cách
E. Sai ngữ pháp

Tìm thấy điểm yếu (B, C, D) rồi thì cùng tham khảo một câu khác hay hơn và tiện luyện tập một chút nha!

Complete the answer below using the ideas in these words: calendar, diary, hand, list 

Examiner: We’ve been talking about memory… What methods do people use to help themselves remember things?

Candidate: Well, some people use a (1)……. and others use a (2)…….. But I think if you are really busy, you will make a (3)……., maybe on your iPhone if you have one. Or sometimes you see a note on the back of someone’s (4)……..

Đáp án đây ha:

1= calendar; 2= diary; 3= list; 4= hand

Ngoài ra từ câu trên cả nhà cũng có thể học cách chỉ người chung chung nữa.

dịch vụ tổ chức sự kiện cùng tư vấn định vị thương hiệukinh doanh quần áo online như thế nào