Làm sao để sử dạng trạng từ thật hiệu quả

Bản chất của trạng từ là một sự biến đổi bổ sung. Nó có thể được dùng để bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ hay thậm chí là cho một trạng từ khác. Hãy cùng chúng tớ nghiên cứu một số ví dụ dưới đây nhé!

 • She sang beautifully. – Cô ấy hát thật hay.

Ở đây, trạng từ beautifully bổ sung ý nghĩa cho động từ sang. Nó trả lời cho câu hỏi: How did she sing? – Cô ấy hát như thế nào?

 • He is a very good singer. – Anh ấy là một ca sĩ giỏi.

Trạng từ very nhấn mạnh cho tính từ good. Nó trả lời cho câu hỏi: How good a singer is he? – Anh ấy là một ca sỹ như thế nào?

 • He sang very well. – Anh ấy đã hát rất tốt.

Trạng từ very bổ sung ý nghĩa cho trạng từ well. Nó trả lời cho câu hỏi: How well did he sing? Anh ấy đã hát tốt như thế nào?

adverbs

Trong các ví dụ trên, trạng từ đóng vai trò chỉ rõ cách thức mà một việc được thực hiện. Trạng từ cũng có thể cho chúng ta biết: khi nào, ở đâu, tại sao, hoặc trong hoàn cảnh nào một cái gì đó sẽ xảy ra hoặc đã xảy ra.

Các trạng từ thường kết thúc bằng đuôi ly. Ví dụ như: quietly, kindly, pleasantly, hurriedly, nicely,… Tuy nhiên, có nhiều từ không kết thúc bằng đuôi ly nhưng vẫn là trạng từ. Ví dụ: here, there, now, then, soon, too, also,… Ngược lại, một số từ kết thúc bằng đuôily lại không phải là trạng từ vì một vài tính từ cũng kết thúc bằng đuôinày. Ví dụ phổ biến nhất của những tính từ này là: lovely, lonely, motherly, friendly,…

Nếu một nhóm những từ đứng cạnh nhau có tác dụng như một trạng từ, chúng ta gọi đó là cụm trạng từ. Trong đó, cụm giới từthường được sử dụng như cụm trạng từ chỉ thời gian hay địa điểm.

 • He put the money in the box. – Anh ấy để tiền ở trong hộp.

Giới từ in the box có chức năng như một giới từ chỉ địa điểm.

 • She went to the market. – Cô ấy đi ra chợ.

Giới từ to the market đóng vai trò như một trạng từ bổ sung ý nghĩa cho động từ went.

Chú ý: cụm giới từ là một tập hợp từ bắt đầu bằng một giới từ. Ví dụ: on the bed, in the evening, at the library,… Phần lớn chúng đóng vai trò như là các trạng từ làm rõ ý nghĩa của câu về thời gian, địa điểm.

Các mệnh đề trạng từ là những nhóm từ có cả chủ ngữ và vị ngữ. Chúng được sử dụng để bổ sung ý nghĩa cho một động từ ở mệnh đề khác.

 • After he finished that project, he started working on the next. – Ngay khi vừa hoàn thành dự án, anh ấy đã bắt tay vào làm công việc tiếp theo.
 • He worked hard because he wanted to pass. – Anh ấy làm việc chăm chỉ bởi vì anh ấy muốn được thông qua.

Cũng giống như trạng từ, mệnh đề trạng từ cũng cho chúng ta biết: khi nào, ở đâu, tại sao, như thế nào, hay trong trường hợp nào việc gì đó sẽ xảy ra hoặc đã xảy ra.

Mệnh đề nguyên thể cũng có thể đóng vai trò như một trạng từ. Chúng thường cho chúng ta biết lý do tại sao một cái gì đó sẽ/ đã xảy ra.

 • He went to the market to buy some vegetables. Anh ấy đi chợ để mua rau.

Mệnh đề nguyên thể to buy some vegetables giải thích cho câu hỏi: Why he went to the market? – Tại sao anh ấy đi ra chợ?

 • She ran to close the door. – Cô ấy chạy đi đóng cửa.

Mệnh đề nguyên thể to close the door có chức năng như một trạng từ bổ sung ý nghĩa cho động từ ran.

Ghi chú:

Trạng từ có thể biến đổi tính từ, bổ sung ý nghĩa cho tính từ, nhưng tính từ không thể bổ sung ý nghĩa cho trạng từ. Tính từ chỉ có thể bổ sung ý nghĩa cho danh từ.

Hầu hết các trạng từ có hình thức so sánh hơn và so sánh nhất. Chúng ta thường sử dụng more – most, less – least để chỉ mức độ của trạng từ. Còn đối với những tính từ ngắn, so sánh hơn được kết thúc bằng er, so sánh nhất được kết thúc bằng est.

 •     Wear sneakers if you want to move more quickly. – Đi giầy vào nếu bạn muốn di chuyển nhanh hơn.
 •     You must learn to drive more carefully. – Bạn phải học lái xe cẩn thận hơn.
 •     Work harder if you want to pass. – Chăm chỉ lên nếu bạn muốn thi đỗ.
 •     He talked less confidently about his new project. – Anh ấy nói chuyện kém tự tin hơn về đề án của mình.
dịch vụ tổ chức sự kiện cùng tư vấn định vị thương hiệukinh doanh quần áo online như thế nào