Kỹ thuật viết bar chart trong IELTS Writing Task 1

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật viết bar chart trong IELTS Writing Task 1.

Cách làm dạng bài bar chart trong IELTS Writing Task 1

1. Format chung cho dạng bài bar chart

– A, B, C, D, E & F là các categories, ví dụ như các hoạt động khác nhau; các mặt hàng khác nhau
– X và Y là nhóm đối tượng so sánh, ví dụ như: nam và nữ, hai nhóm tuổi hoặc hai quốc gia
– Trong bài biểu đồ thực tế cho dạng bài này, số lượng categories có thể lên tới 10 và các nhân tố trong nhóm đối tượng so sánh có thể lên tới 4.

format-chung-cho-dang-bai-bar-chart

Format chung cho dạng bài bar chart trong IELTS Writing Task 1

– Nhận xét chung: Các bạn có thể thấy rằng, trong dạng bài này của kỳ thi viết IELTS, chúng ta không có “changes over time” và do đó việc áp dụng phần lý thuyết cũng như cách đọc “Line graph” mà chúng ta vốn khá quen thuộc vào dạng bài này là hoàn toàn không thể. Vậy chúng ta sẽ cần có một cách nhìn nhận tổng quát hơn về mục đích chính của “Bar chart” để hiểu rõ ta cần phân tích gì. Chúng ta sẽ cùng đọc phần tiếp theo để trả lời câu hỏi này nhé!

2. Essay format for IELTS BAR CHART

⇒ Introduction
The bar chart shows/illustrates/demonstrates…….(who/what; where; when?)
General statement: Nêu tên category có chứa giá trị cao nhất của X và category có chứa giá trị cao nhất của Y (Chú ý: không nêu giá trị cụ thể vào general statement)

bar-chart-sample-trong-ielts-writing-task-1

Bar chart sample trong IELTS Writing Task 1

Eg: It is clear from the graph that the percentage of young males playing computer games in their free time was highest, while going shopping was the most popular activity for young females.

⇒ Body

Khổ thân bài sẽ được chia thành tối đa 3 đoạn và thông thường hai đoạn theo đúng nguyên tắc so sánh giữa X và Y
Ø Body 1: Phần này discuss các categories trong cùng một nhóm so sánh (ví dụ: X>Y, trong trường hợp giá trị cao nhất của biểu đồ thuộc nhóm này)

§ Topic sentence: The percentage of X is higher than the percentage of Y in A, E& F.
Eg: Clearly, the percentage of men was higher than that of women who took part in some activities including: playing computer games, watching TV, going to the cinema and the gym.
§ Supporting sentences: Mô tả lần lượt các category theo thứ tự giảm dần về giá trị, report các giá trị quan trọng của X & Y, đưa so sánh khi cần thiết và nhóm các categories có giá trị similar.

Eg:
– Computer games có giá trị cao nhất: To specify, there was 85% of men who played computer games, whereas few women did so, at a modest 2%.
– Watching TV chứa giá trị cao thứ hai: It is also noticeable that young males watching TV accounted for a significant proportion of around 64% which was twice as high as the figure for women participating in this activity.
– Cinema & Gym nhóm lại tả chung do có giá trị tương đương: Approximately 40% was the percentage of young people of both genders who went to the gym and the cinema in their free time.

Ø Body 2: Phần này tiếp tục discuss các categories trong cùng một nhóm so sánh (ví dụ: Y>X, trong trường hợp giá trị cao nhất trong các giá trị còn lại của biểu đồ thuộc nhóm này)

§ Topic sentence: Nevertheless, the percentage of Y is higher than/surpasses/outnumbers the percentage of X in/when it comes to the rest of the categories.
Eg: Nevertheless, females outnumbered males by percentage when it comes to the rest of the activities.

§ Supporting sentences: Mô tả lần lượt các categories theo thứ tự giảm dần về giá trị, report các giá trị quan trọng của Y & X, đưa so sánh khi cần thiết và nhóm các categories có giá trị similar.
Eg:

– Shopping có giá trị cao nhất và tỷ lệ nữ gấp 3 tỷ lệ nam : In detail, the proportion of young females going shopping, which was triple that of their male counterparts, was the highest, at roughly 75%.

– Going out with friends chứa giá trị cao thứ hai và tỷ lệ 2 nhóm nam nữ similar: Meanwhile, the second most common activity for both sexes (going out with friends) was equally popular among young men and women, with slightly more or less than 70% or participants.

– Listening to music và Reading đều có tỷ lệ tham dự thấp : However, only a quarter of respondents listened to music in their free time, while there were few people who chose reading as a leisure activity (under 10%).

Tham khảo các bài học IELTS Writing tại đây

Nguồn bài viết: IELTS Writing Task 1 – Hướng dẫn kỹ thuật viết bar chart link http://msdiepielts.com/ielts-writing-task-1-huong-dan-ky-thuat-viet-bar-chart

dịch vụ tổ chức sự kiện cùng tư vấn định vị thương hiệukinh doanh quần áo online như thế nào