Kinh nghiệm khi làm bài IELTS Speaking Part 3

Hôm nay hãy cùng msdiepielts tham khảo 1 template cho dạng câu hỏi “Problems and Solutions” – IELTS speaking part 3 nhé! Hy vọng qua bài viết các bạn sẽ tự tin khi gặp dạng câu hỏi “Problems and Solutions trong phần thi IELTS Speaking Part 3!

IELTS-Speaking-Part-3-solution-questions-made-easy

Cách làm bài IELTS Speaking Part 3

IELTS Speaking part 3 là phần không những đòi hỏi người nói thể hiện khả năng ngôn ngữ tốt, trả lời được câu hỏi dài (trả lời 1 câu hỏi trong 4-5 câu) mà còn là phần đánh giá khả năng bố cục và support thông tin trong câu trả lời 1 cách mạch lạc, logic.

A. Some sample “Problems and Solutions” questions 

  • Some people say that cities are too crowded. What are some solutions to this problem?
  • More and more people are becoming overweight nowadays. What can be done about this problem?
  • What are some ways that the government could use to help educate people about the environment?

B. Template answer

1. Begin with a general statement:

>>> In my view, there are a number of actions that could be taken to tackle this issue.

>>> I honestly believe that there are a few ways to resolve this problem

2. Highlight your first solution:

Talk about your first solution (then you may briefly explain the possible effects when such a solution is implemented)

>>> The easiest way to work it out would be to…/ One possible suggestion is for sb to do sth

  • By doing so, what will happen?/ (Or give an example)

3. Offer your second solution:

>>> What people could also do about this is to……../Another possible course of action is to …….

  •  If this is done, what will happen? (Or give an example)

Nguồn: http://msdiepielts.com/

dịch vụ tổ chức sự kiện cùng tư vấn định vị thương hiệukinh doanh quần áo online như thế nào