JIM’s TOEIC 1000 listening comprehension Practice Test Items for the New TOEIC Test

Jim’s TOEIC,1000 Listening Comprehension Practice Test Items

Jim’s TOEIC,1000 Listening Comprehension Practice Test Items

 

Khi nhắc tới những cuốn sách luyện đề New TOEIC,người ta không thể không nhắc tới bộ sách Jim’s TOEIC,1000 Listening Comprehension Practice Test Items là một trong những cuốn sách hay đó. Sách tập hợp 1000 câu hỏi của đề thi New TOEIC,bên cạnh đưa ra các đáp án,sách còn có những giải thích cho các câu,các cụm từ thường gặp trong đề thi New TOEIC.

 Link tải : http://www.mediafire.com/?j2bzt24ltt4pa