Hướng dẫn phân tích và làm dạng bài Manufacturing Process

Hãy cùng website học từ vựng tiếng anh phân tích một bài “Manufacturing process” để các bạn bắt đầu làm quen với dạng bài này khi luyện thi IELTS nhé!

Để viết tốt một bài Manufacturing Process trong ielts writing task 1 thì yếu tố tiên quyết chính là các bạn phải hiểu được quy trình đó và thứ tự các bước của quy trình diễn ra như thế nào.

ielts-writing-task-1-process-1

1. Cách đọc bài IELTS Process

 • Trước hết, chúng ta sẽ tìm điểm bắt đầu quy trình và đánh thứ tự theo logic.

writing-task-1-ielts-process-2

 • Ở bước tiếp theo, chúng ta sẽ chia quy trình thành các bước chính – phần này sẽ giúp các bạn lấy ý tưởng để viết câu general statement và chia đoạn trong khổ thân bài. Như chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, quy trình sản xuất sữa “milk production process” có thể được chia thành 2 bước chính: “On the farm” và “At the dairy”.

2. Chuẩn bị từ vựng cho bài IELTS Process

 • Học sinh thường khá lo lắng về từ vựng cho bài process, nhưng trong thực tế, hầu hết các process trong kỳ thi IELTS Writing đều đã cung cấp sẵn từ gợi ý cho các bạn rồi nên chúng ta chỉ cần tinh ý để lấy từ ra và dùng thôi. Chú ý rằng bài process sẽ không yêu cầu các bạn tìm synonym hay paraphrase lại các thuật ngữ đã cung cấp như trong bài Graph/Chart nên chúng ta chỉ cần xác định đúng động từ cần sử dụng cho câu thôi nhé.

Ví dụ:

 • Ở bước 1, chúng ta có cụm “cows grazing” , ở đây chúng ta sẽ lọc được danh từ “cows” và động từ “graze” (cũng có nghĩa là feed). Các bạn thêm grass hoặc field vào để chỉ nơi chốn và thêm thông tin cho câu dài ra – Milk is produced on farms from cows that are largely fed on grass”

process-ielts-writing-task-1-3

 • Tương tự như thế, ở bước 2, ta có động từ “milk”; bước 3 – ta có động từ “store” hoặc “preserve”; bước 4 – động từ “deliver” hoặc “take”, etc.
 • Đối với 1 số cụm từ gợi ý không có chứa động từ, đa số sẽ là các “normal verbs” mà các bạn hoàn toàn có thể tự tìm được. Ví dụ như ở bước số 6, ta có thể dễ dàng sử dụng các động từ như “make”, “produce” hoặc ở bước số 8, ta có thể sử dụng động từ “deliver”, “display”.
 • Cũng cần lưu ý thêm là đa số các câu trong 1 manufacturing process sẽ sử dụng “passive voice” nên các bạn sẽ cần ôn lại một chút về “Irregular verbs” để không chia nhầm động từ.
 • Ngoài các câu thì phần “Liên từ  – Linking words” cũng là một nhóm từ vựng không thể thiếu cho bài process. Các “linking words” sẽ giúp bài process report mạch lạc, logic và dễ theo dõi cho người đọc. Đặc biệt, người đọc cũng có thể nhận biết từ việc sử dụng các linking words xem trong câu tiếp theo, ta nói đến bước nào của quy trình.
 • Để tìm hiểu thêm về các “Liên từ” được sử dụng hiệu quả trong bài Process, vui lòng tham khảo tại:

3. Phát triển ý cho bài IELTS Process

Sau khi đã vượt qua các phần trên thì khó khăn tiếp theo với các bạn sĩ tử khi viết bài process report là không viết được “Complex sentence” – một trong những yếu tố quan trọng quyết định cho các bạn target band 6.0+++ và thường rất nhiều bạn sẽ mắc phải lỗi “word count” – thiếu từ do phần mô tả quả ngắn gọn.

 • Để học thêm về các cách phát triển câu complex, các bạn có thể tham khảo tại:
 • Trong bài học này, chúng ta sẽ tập trung vào phân tích 1 cách rất hiệu quả giúp các bạn viết câu complex và phát triển thêm ý cho bài process nhé! Đó là các “Diễn đạt chỉ mục đích, chức năng” – “Giving purpose for something” nhé! Phần nội dung này hoàn toàn có thể được phát triển thêm dựa vào kiến thức tự nhiên xã hội của các bạn trong thực tế.

Ví dụ:

 • Ở bước số 2 – ta có thể đưa thêm giải thích cho việc vì sao lại vắt sữa 2 lần 1 ngày – First, the cows are milked, which usually happens twice a day, using a milking machine as this produces more milk overall than once a day”
 • Ở bước số 3 – ta giải thích về mục đích của việc giữ sữa lạnh – The next step is when the milk is cooled and stored in large, refrigerated containers because it stays fresher longer at around 4 degrees C”
 • Hoặc ở bước số 7 – ta giải thích về việc thanh trùng sữa – “Liquid milk is usually pasteurized in order to kill any bacteria and therefore ensure that it is safe for consumption”

Xem thêm ví dụ về dạng bài Process & Diagram tại:http://www.tuvungtienganh.info/hoc-ielts/cach-phan-tich-va-phat-trien-y-cho-bai-manufacturing-process.html

dịch vụ tổ chức sự kiện cùng tư vấn định vị thương hiệukinh doanh quần áo online như thế nào