Hướng dẫn làm dạng Sentence Completion trong ELTS Listening Section 2

Dạng bài Sentence Completion trong ELTS Listening Section 2

IELTS Listening Section 2: thường là đoạn ghi âm sẵn do 1 người nói, giới thiệu về khuôn viên trường, bảo tàng hoặc khu du lịch….Section 2 thường gồm 2 dạng:

– Dạng 1: đoạn ghi âm dưới dạng 1 chương trình radio được thu sẵn để giới thiệu về 1 địa điểm nào đó.

– Dạng 2: đoạn ghi âm dưới dạng hướng dẫn viên giới thiệu với khách du lịch về 1 địa điểm nào đó.

Vì thế dạng câu hỏi hay gặp ở section 2 là dạng “Labelling a map or plan”. Section 2 khó hơn section 1 một chút. Bạn sẽ phải quyết định đâu là chi tiết quan trọng trong bài nghe này mà không có sự trợ giúp bằng các câu hỏi của người nói thứ 2.

Trong IELTS Listening Section 2, không có sự khác biệt nhiều giữa Sentence Completion và Summary Completion. Summary chỉ là sự kết hợp của các câu đơn lẻ.

Chiến thuật tiếp cận dạng bài Sentence Completion trong IELTS Listening Section 2

  • Đọc kĩ hướng dẫn và chú ý số từ in đậm được phép dùng để trả lời.
  • Gạch chân những từ khóa trong mỗi câu hỏi.
  • Xác định loại thông tin cần điền vào câu là danh từ, động từ, tính từ hay con số…
  • Chú ý từ vựng trong các câu hỏi, ví dụ như: mạo từ hay giới từ, những từ này sẽ giúp bạn có được câu trả lời đúng.
  • Gạch chân từ khóa xung quanh các chỗ trống và dùng chúng để bắt kịp bài nghe và tìm đáp án.
  • Trong khi nghe bạn có thể sẽ nghe thấy các từ khác nhưng có nghĩa tương tự với các từ có trong câu hỏi, từ đó hoàn thành câu hoặc bản tóm tắt.

Tham khảo bài tập mẫu dạng Sentence Completion trong ELTS Listening Section 2

Đón đọc các bài tiếp theo trong Series “Cách làm dạng…” ở Listening for IELTS nhé!

dịch vụ tổ chức sự kiện cùng tư vấn định vị thương hiệukinh doanh quần áo online như thế nào