Hướng dẫn cách viết câu general Statement cho dạng bài Line Graph

Hôm nay, website học tiếng anh qua bài hát sẽ revise Introductory expressions cho phần General Statement trong bài report biểu đồ và cùng xem một vài cách nhận biết thông tin cho cách viết general statement cho line graph nhé!

Cách viết General Statement cho Line Graph

1. Useful Introductory expressions for IELTS WRITING TASK 1

 • It is clear from the graph that….
 • As can be seen, …
 • The most striking feature from the graph is that…
 • As is illustrated in the graph, …
 • It can be clearly seen that …
 • In general/ Generally speaking, …
 • It is noticeable that…
 • As is highlighted in the graph, …

2. Different ways to identify the most striking feature in a line graph of IELTS Writing Task 1

2.1 Nếu line graph có 1 xu hướng chung, hãy mô tả xu hướng đó

>>> Cấu trúc:

 • ………….the general trend was upward/downward.
 • ………… something experienced/witnessed/saw (a similar) upward/downward trend(s) over the given period.
 •  …………there was/were (a similar) upward/downward trend(s)in something (time phrase).

cach-viet-line-graph-taks-1

Line graph 1: Upward trend

Kết hợp với phần Expressions of prediction các bạn sẽ có

>>> Ví dụ:

 • Eg1: It is clear that the figures for these countriesare estimated to see upward trends over the given period.
 • Eg2: As can be seen, after noticeable rises in thefirst 70 years, the forecast is that there will be upward trends in the figures for these countries in the rest of the given period.

2.2 Nếu line graph có 2 xu hướng đối lập nhau, hãy mô tả cả 2 nhóm xu hướng đó

>>> Cấu trúc:

 • It can be clearly seen that there was (a/an) upward/downward trend(s) in…….,while/whereas ………..witnessed (a/an) downward/upward trend(s).

Xem thêm các cách viết câu general Statement cho dạng bài Line Graph tại đây

dịch vụ tổ chức sự kiện cùng tư vấn định vị thương hiệukinh doanh quần áo online như thế nào