HAVE YET TO – HÌNH THỨC PHỦ ĐỊNH ĐẶC BIỆT CỦA THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

 

 

 

Nếu đã học qua Thì Hiện Tại Hoàn Thành, ta đã biết để tạo hình thức phủ định trong thì này, ta có công thức:

S + Have/Has + Not + P.P.

Tuy nhiên, còn một cách nói phủ định của hiện tại hoàn thành khá phổ biến: dùng HAVE/HAS YET TO + Động từ nguyên mẫu.

* Thể chủ động: S + HAVE/HAS + YET + TO + INFINITIVE.

+ I HAVE YET TO DECIDE = I HAVEN’T DECIDED.

+ THEY HAVE YET TO BUY = THEY HAVEN’T BOUGHT.

+ I HAVE YET TO FIGURE THIS OUT = I HAVEN’T FIGURED THIS OUT.

* Thể bị động: S + HAVE/HAS + YET + TO BE + P.P

 

+ WINNERS HAVE YET TO BE ANNOUNCED = WINNERS HAVEN’T BEEN ANNOUNCED.

Nguồn:  http://trungtamgiasu.net/

dịch vụ tổ chức sự kiện cùng tư vấn định vị thương hiệukinh doanh quần áo online như thế nào