Giáo viên ETS dạy TOEIC như thế nào ?

Giáo viên ETS dạy TOEIC như thế nào ?  Video học TOEIC online của Giáo viên ETS và gia sư 99. Như các bạn đã biết thì ETS là tổ chức kiểm tra tiếng anh chuẩn quốc tế và chính thức. Video sẽ yêu cầu bạn một số kỹ năng nghe nhưng không thật sự quả khó.  Cố gắng.
nghe toeic

 

Có gì trong chuỗi bài này :

– Kỹ thuật làm bài nghe TOEIC

– Kỹ thuật đoán

– Kỹ thuật tránh lỗi sai

Video 1 :

Video 2 :

Video 3 :

Chia sẻ bởi thằng  cáp hdmi 

dịch vụ tổ chức sự kiện cùng tư vấn định vị thương hiệukinh doanh quần áo online như thế nào