Colloquial Expressions for topic “Leisure time”

Việc sử dụng được Colloquial expressions trong IELTS Speaking sẽ giúp các sĩ tử đang luyện thi ielts hoàn toàn yên tâm vừa tăng tính tự nhiên cho câu trả lời, lại vừa ghi thêm điểm +

Hôm nay hãy cùng website học tiếng anh qua bài hát làm quen với 1 số cụm từ thông dụng cho chủ đề “LEISURE TIME“, một chủ đề vô cùng quen thuộc với các bạn học ielts.

IELTS-Speaking-useful-colloquial-expressions-for-topic-leisure-time

1. USEFUL COLLOQUIAL EXPRESSIONS AND EXPLANATIONS

A. Show up late: to arrive somewhere late, especially when someone is waiting for you.

B. Take up (a hobby) : to become interested in a new activity and to spend time doing it.

C. Wind down: to gradually reduce in activity as something comes to an end

D. Sort out: to arrange or organize something that is mixed up or untidy, so that it is ready to be used.

E. Come up with: to/suggest/ think of an idea/plan; to produce sth…

F. Not a big deal: not a big problem

G. to get to somewhere: to go to somewhere, especially work/office

H. It strikes me that: It seems to me that

I. Deal with: to solve a problem

IELTS-Speaking-colloquial-expressions-deal-with

Luyện tập thêm về colloquial expressions trong ielts speaking tại địa chỉ: http://msdiepielts.com/ielts-speaking/ielts-speaking-useful-colloquial-expressions-for-topic-leisure-time.html

dịch vụ tổ chức sự kiện cùng tư vấn định vị thương hiệukinh doanh quần áo online như thế nào