Cách làm dạng Short Answer Questions trong IELTS Listening Section 2

Có 2 dạng trong IELTS Listening Section 2. Dạng 1 là câu hỏi Wh-.

Where? place Which? thing When? time What? thing
Why? reason Who? person How? method/manner/way

Trong câu hỏi dạng 2, bạn sẽ phải liệt kê ra tối đa 3 thứ. Chú ý số lượng đáp án cần đưa ra là số điểm bạn có thể đạt được trong câu hỏi này.

1. Chiến thuật tiếp cận dạng Short Answer Questions trong IELTS Listening Section 2

  • Đọc kĩ hướng dẫn để biết số từ được phép dùng để trả lời.
  • Đọc kĩ và xem tất cả các câu hỏi có cùng 1 dạng hay không, hình dung ra bối cảnh của bài.
  • Gạch chân từ khóa trong mỗi câu hỏi và dự đoán xem loại thông tin cần nghe là gì.
  • Trong khi nghe, bạn có thể sẽ nghe thấy các từ khác nhưng có nghĩa tương tự với các từ có trong câu hỏi, từ đó trả lời các câu hỏi.

2. Bài tập mẫu Short Answer Questions trong IELTS Listening Section 2 

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/139493756?secret_token=s-GeZsa” params=”color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_artwork=true” width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]

Questions 19 and 20

Answer the questions below.

Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

19. How often do the Top Bus Company tours run?

…………………………………………………………………………………………..

20. Where can you catch a Number One Sightseeing Tour from?

…………………………………………………………………………………………..

Chiến thuật tiếp cận cho bài tập mẫu

  • Trả lời các câu hỏi, mỗi câu không được dùng quá 3 từ và/hoặc 1 số.
  • Cả 2 câu hỏi đều cùng là dạng câu hỏi Wh-
  • Các từ khóa cần chú ý khi nghe để nghe ra đoạn chứa đáp án:

19. how often => dạng thông tin cần trả lời là tần suất thời gian

20. where, catch … from => dạng thông tin cần trả lời là tên địa điểm.

  • Bạn sẽ nghe những thấy những đoạn chứa từ khóa ở trên và trả lời các câu hỏi:

19. “every 20 minutes”

20. “…depart from Central Station…”

Bạn muốn đạt điểm cao trong kì thi ielts ? Hãy tham khảo các kinh nghiệm ôn thi ielts, các bài luyện tập ielts writing,  ielts speakingielts listeningspeaking ieltsvocabulary for ielts theo các chủ đề và các tài liệu luyện thi ieltssách luyện thi ielts ( Full ebook + DVD ) uy tín hàng đâu thế giới. Tất cả sẽ có tại bLog luyện thi ielts Msdiep: http://msdiepielts.com/
dịch vụ tổ chức sự kiện cùng tư vấn định vị thương hiệukinh doanh quần áo online như thế nào