6 dạng câu hỏi cơ bản trong IELTS Writing Task 2

Trong IELTS Writing Task 2 của kỳ thi IELTS, hầu hết các dạng câu hỏi đều có thể trả lời bằng cách sử dụng “cấu trúc 4 đoạn” – 1 mở, 2 thân và 1 kết. Chúng ta tạm thời có thể phân chia thành 7 dạng chính trong IELTS Writing Task 2 như sau:

 Những dạng bài cơ bản trong IELTS Writing Task 2

1. Dạng câu hỏi Agree or Disagree trong IELTS Writing Task 2

Ex. Some people think that scientists experimenting with animals in a laboratory is the only way we can guarantee new products will besafe for human use. To what extent do you agree or disagree with this opinion?

2. Dạng câu hỏi Advantages/Benefits outweigh Disadvantages/Drawbacks trong IELTS Writing Task 2

Ex. In some countries, governments are encouraging industries and businesses to move to regional areas outside the big cities. Do the advantages of this trend outweigh the disadvantages?

3. Dạng câu hỏi Discuss two views plus your opinion trong IELTS Writing Task 2

Ex. Some people say children no longer need to develop handwriting skills. Others believe that handwriting is still important. Discuss both these views and give your opinion.

4. Dạng câu hỏi Discuss two views only (no opinion) trong IELTS Writing Task 2

IELTS Writing Task 2 – Question Type: Discuss two views only (no opinion)

Ex. Many people believe that an effective public transport system is a key component of a modern city. Discuss the advantages and disadvantages of public transport.

5. Dạng câu hỏi Causes/Problem and Solution trong IELTS Writing Task 2

Ex. Crime rates tend to be higher in cities than in smaller towns. Explain some possible reasons for this problem and suggest some solutions.

6. Dạng câu hỏi Two questions/two-part questions trong IELTS Writing Task 2

Ex. To some people studying the past has little value in the modern world.  Why do you think it is important to do so? What will be the effect if children are not taught history?

co nen su dung den suoi nha tam trong nhà tắm hay không khi nó có tia hồng ngoại rất tốt cho sức khỏe Hoặc đôi khi bạn muốn mua đèn sưởi nào tốt cho bé hãy tìm ngay den suoi nha tam hans vì nó có khả năng chịu nước lâu nhất mà lại không chói mắt
đèn sưởi nhà tắm nào tốt nhất Hãy tìm ngay đèn sưởi nhà tắm cho bé Heizen
bạn muốn vay tin chap ngan hang vpbank hoặc vay tin chap prudential hay goi ngay chung toi