Useful Expressions for Process Reports

Trong bài viết này, các bạn học ielts online hãy cùng website học từ vựng tiếng anh thông dụng thực hành một cách kéo dài bài Process report trong IELTS Writing Task 1 một cách tự nhiên và không tốn công sức tẹo nào nhé!

Các bạn đang luyện thi ielts đã bao giờ gặp phải khó khăn  “word count” khi làm dạng bài Process report trong  IELTS Writing Task 1 chưa? Trong thực tế, khi gặp phải dạng bàiProcess report này, nhiều bạn không những gặp khó khăn với việc hiểu được quy trình mà còn rất vất vả để đạt được yêu cầu về “word count” của kỳ thi IELTS là 150 words/report.

1. IELTS Writing Task 1 – Process Sample

IELTS-Writing-Task-1-the-life-cycle-of-a-frog-process-report

Hãy vận dụng các kiến thức sinh học, vật lý tự nhiên để làm giàu thêm phần mô tả cho các bài Natural Process trên!

2. Suggested word list for IELTS Writing Task 1 – Process Report

Dưới đây là “Suggested word list” để bạn thực hành bài tập điền từ ở mục 3:

A. Initially,

B. Gradually,

C. in order to

D. As a result of

E. Having completed all these steps

F. The step after this

G. The final stage of the cycle is when

H. At this point in the cycle,

I. Over time,

3. IELTS Writing Task 1 – Process Report Sample

Sample process report – Life Cycle of a Frog

The diagram shows the life cycle of a frog from egg to mature frog. O Initially, the eggs, which are called frogspawn, float on the surface of the pond.1……………….. is the emergence of the small tadpole, which has a small body and a long tail. 2……………….the tadpole develops and its body enlarges while the tail becomes longer. 3…………………the legs appear 4………………….. prepare the tadpole for its future life on land. Eventually, the tadpole starts to change into  a young frog with a wider mouth, a reduced tail and bigger legs. At this point the young frog continues to live in the pond. 5………………….the frog matures and moves onto the land. 6………………….being on land, it breathes air and it loses its tail. 7……………….the frog finds a mate so as to produce eggs. 8………………..the lifecycle begins again.

Explanations

Có thể thấy, thay vì việc sử dụng các cụm diễn đạt thứ tự ngắn gọn mà ta vẫn quen dùng hàng ngày như firstly, secondly, next, meanwwhile, last…..; chúng ta có thể sử dụng các linking word dài hơn mà vẫn biểu đạt ý tương đương, ví dụ: “The final stage of the cycle is when’ hoặc “At this point in the cycle”….

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of