Hướng dẫn cách làm dạng bài bar chart trong ielts writing task 1

Theo quan sát cá nhân thì mình thấy dạng bài bar chart có mật độ xuất hiện trong đề thi IELTS gần đây khá cao. Nếu bạn còn chưa đặt bút viết essay dạng này vì:

Hướng dẫn làm dạng bài bar chart trong IELTS Writing Task 1

1. Format chung cho dạng bài bar chart

 • A, B, C, D, E & F là các categories, ví dụ như các hoạt động khác nhau; các mặt hàng khác nhau
 • X và Y là nhóm đối tượng so sánh, ví dụ như: nam và nữ, hai nhóm tuổi hoặc hai quốc gia
 • Trong bài biểu đồ thực tế cho dạng bài này, số lượng categories có thể lên tới 10 và các nhân tố trong nhóm đối tượng so sánh có thể lên tới 4.
format-chung-cho-dang-bai-bar-chart

Format chung cho dạng bài bar chart trong IELTS Writing Task 1

 • Nhận xét chung: Các bạn có thể thấy rằng, trong dạng bài này của kỳ thi viết IELTS, chúng ta không có “changes over time” và do đó việc áp dụng phần lý thuyết cũng như cách đọc “Line graph” mà chúng ta vốn khá quen thuộc vào dạng bài này là hoàn toàn không thể. Vậy chúng ta sẽ cần có một cách nhìn nhận tổng quát hơn về mục đích chính của “Bar chart” để hiểu rõ ta cần phân tích gì. Chúng ta sẽ cùng đọc phần tiếp theo để trả lời câu hỏinày nhé!

2. Nhận biết “BAR CHART” và chiến lược tiếp cận

 • Đây là dạng biểu đồ cột không có thay đổi qua thời gian, do đó mục tiêu chính của dạng bài này sẽ là so sánh – comparison & contrast
 • Trong một bài biểu đồ dạng này sẽ có 2 trục so sánh: so sánh giữa các categories như A, B, C… và so sánh giữa các nhóm đối tượng như X & Y…
 • Người viết cần lưu ý rằng mỗi trục so sánh sẽ đóng vai trò khác nhau trong bài viết:
  So sánh giữa X & Y luôn là trục so sánh chính (phần so sánh này được sử dụng làm căn cứ để nhóm thông tin trong bài, ví dụ như việc chia khổ thân bài ra làm 3 đoạn với các categories có X lớn hơn Y, X nhỏ hơn Y và X bằng Y). Khi người viết đưa ra số liệu của X làm ví dụ, thường đi kèm sẽ là số liệu của Y hoặc một phép so sánh tương ứng giá trị của X và giá trị của Y.
  So sánh giữa các categories như A, B, C… sẽ được sử dụng làm thứ tự report thông tin trong bài viết, trong đó category có chứa giá trị lớn nhất sẽ được report đầu tiên, sau đó đến giá trị lớn thứ hai,….đến giá trị nhỏ nhất. Lưu ý: Các catagories có giá trị tương đối giống nhau sẽ được nhóm chung khi mô tả.
  Sau khi đã xác định rõ ý nghĩa của dạng bài này, các bạn cần chú ý rằng bài viết IELTS sẽ còn đòi hỏi người viết report có khả năng tổng hợp và nhóm các số liệu theo một format logic và mạch lạc nhất.

3. Dàn ý cho bài bar chart

⇒ Introduction
The bar chart shows/illustrates/demonstrates…….(who/what; where; when?)
General statement: Nêu tên category có chứa giá trị cao nhất của X và category có chứa giá trị cao nhất của Y (Chú ý: không nêu giá trị cụ thể vào general statement)

bar-chart-sample-trong-ielts-writing-task-1

Bar chart sample trong IELTS Writing Task 1

Eg: It is clear from the graph that the percentage of young males playing computer games in their free time was highest, while going shopping was the most popular activity for young females.

⇒ Body

Khổ thân bài sẽ được chia thành tối đa 3 đoạn và thông thường hai đoạn theo đúng nguyên tắc so sánh giữa X và Y
Ø Body 1: Phần này discuss các categories trong cùng một nhóm so sánh (ví dụ: X>Y, trong trường hợp giá trị cao nhất của biểu đồ thuộc nhóm này)

§ Topic sentence: The percentage of X is higher than the percentage of Y in A, E& F.
Eg: Clearly, the percentage of men was higher than that of women who took part in some activities including: playing computer games, watching TV, going to the cinema and the gym.
§ Supporting sentences: Mô tả lần lượt các category theo thứ tự giảm dần về giá trị, report các giá trị quan trọng của X & Y, đưa so sánh khi cần thiết và nhóm các categories có giá trị similar.

Eg:
– Computer games có giá trị cao nhất: To specify, there was 85% of men who played computer games, whereas few women did so, at a modest 2%.
– Watching TV chứa giá trị cao thứ hai: It is also noticeable that young males watching TV accounted for a significant proportion of around 64% which was twice as high as the figure for women participating in this activity.
– Cinema & Gym nhóm lại tả chung do có giá trị tương đương: Approximately 40% was the percentage of young people of both genders who went to the gym and the cinema in their free time.

Ø Body 2: Phần này tiếp tục discuss các categories trong cùng một nhóm so sánh (ví dụ: Y>X, trong trường hợp giá trị cao nhất trong các giá trị còn lại của biểu đồ thuộc nhóm này)

§ Topic sentence: Nevertheless, the percentage of Y is higher than/surpasses/outnumbers the percentage of X in/when it comes to the rest of the categories.
Eg: Nevertheless, females outnumbered males by percentage when it comes to the rest of the activities.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of