Hướng dẫn các bước phân tích dạng bài Line Graph

Cách phân tích dạng bài Line Graph

1. Nhận định sơ bộ IELTS Line Graph có nhiều đường

– Đặc điểm nhận dạng chung cho IELTS writing task 1 dạng Line Graph có nhiều đường là các bạn sẽ có khoảng tối thiểu 4 chủ thể mô tả trong 1 biểu đồ. Do số lượng đường trong biểu đồ nhiều như vậy nên các biểu đồ này sẽ không quá phức tạp và không chứa quá nhiều điểm giao cắt giữa các đường.

ielts-writing-task-1-line-graph-co-nhieu-duong

– Cũng do có nhiều đường nên khả năng để tất cả các đường có cùng chung xu hướng là rất khó.

2. Hướng phân tích IELTS Line Graph có nhiều đường

Cách phân tích đơn giản nhất cho người tự học ielts đối với dạng Line Graph IELTS sẽ dựa theo 1 số các tiêu chí như sau:

2.1 Mô tả từ đường có giá trị cao nhất (hoặc nhìn chung cao nhất) trong suốt giai đoạn. Lần lượt mô tả các đường còn lại theo giá trị giảm dần.

– Trong ví dụ về “the income of 4 cafes in NY”, các bạn sẽ chọn mô tả “The Tea Room” trước.  Áp dụng các nguyên tắc về mô tả xu hướng chính và các giá trị quan trọng trong phần 1 các bạn sẽ có các điểm quan trọng được thể hiện trong biểu đồ dưới.

ielts-writing-task-1-huong-phan-tich-ielts-line-graph-co-nhieu-duong-1

Eg: “The Tea Room” generally had the highest income in the period shown with the figure starting at the highest amount among the four cafes at 160000 dollars and reaching the highest point at almost 180000 dollars in March. There were wild fluctuations in the amount of income generated by this cafe at around 140000 dollars over the next 7 months before a sudden plunge to the lowest position, with a mere 50000 dollars at the end of the year.

2.2 Với các đường không chứa sự thay đổi điển hình, hãy mô tả đơn giản và ngắn gọn.

– Quay lại với ví dụ của bài, “Internet Express”  đứng vị trí thứ 2 và hầu như không có sự thay đổi về vị trí trong suốt giai đoạn (đứng thứ 2)

ielts-writing-task-1-huong-phan-tich-ielts-line-graph-co-nhieu-duong-2

Eg: Meanwhile, Internet Express ranked second with a moderate drop from 100000 dollars to 80000 dollars in April. This figure remained stable in the next 3 months before seeing a substantial rise to finish at 140000 dollars.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of