Cách làm dạng bài Matching Paragraph Headings trong IELTS Reading

Các tips dưới đây sẽ vô cùng hữu ích cho các bạn đang luyện thi ielts khi “gặp nạn” với dạng bài Matching Paragraph Headings, một trong những dạng bài khó của IELTS Reading.

Ví dụ cách làm dạng Matching Paragraph Headings trong ielts Reading

ielts-reading-tips-for-matching-paragraph-headings

List of headings
i The probable effects of the new international trade agreement
ii The environmental impact of modern farming
iii Farming and soil erosion
iv The effects of government policy in rich countries
v Governments and management of the environment
vi The effects of government policy in poor countries
vii Farming and food output

• Section A
The role of governments in environmental management is difficult but inescapable. Sometimes, the state tries to manage the resources it owns, and does so badly. Often, however, governments act in an even more harmful way. They actually subsidise the exploitation and consumption of natural resources. A whole range of policies, from farm-price support to protection for coal-mining, do environmental damage and (often) make no economic sense. Scrapping them offers a two-fold bonus: a cleaner environment and a more efficient economy. Growth and environmentalism can actually go hand in hand, if politicians have the courage to confront the vested interest that subsidies create.

• Section B
No activity affects more of the earth’s surface than farming. It shapes a third of the planet’s land area, not counting Antarctica, and the proportion is rising. World food output per head has risen by 4 per cent between the 1970s and 1980s mainly as a result of increases in yields from land already in cultivation, but also because more land has been brought under the plough. Higher yields have been achieved by increased irrigation, better crop breeding, and a doubling in the use of pesticides and chemical fertilisers in the 1970s and 1980s.

Chúng ta có 7 Headings trong khi chỉ có 2 Paragraphs. Việc chúng ta cần làm đó là:

#1. Đọc tất cả các Heading trước khi đọc đoạn text để tập trung vào ý chính mà bạn cần tìm.

#2. Sẽ có nhiều heading phù hợp với paragraph,sau khi đọc xong đoạn văn, bạn sẽ phải chọn cái mà tóm tắt ý chính nhất của đoạn.

• Section A đề cập đến 2 yếu tố chính là môi trường (environment) và sự quản lý của chính phủ (management of government ). Sau khi có 2 yếu tố này chúng ta có thể tìm ra 3 heading có chứa 2 yếu tố trên là heading ii và heading v . Nhưng trong khi section A chỉ đề cập đến ảnh hưởng của sự quản lý của chính phủ đối với môi trường một cách tổng quát chứ không đề cập chi tiết đến sự quản lý của chính phủ ảnh hưởng đến một yếu tố cụ thể nào (modern farming – heading ii), như vậy heading v là heading phù hợp với section A.
• Section B, nội dung đều tập trung nói đến “Farming”- môt phương pháp có ảnh hưởng lớn nhất đến bề mặt trái đất,mặc dù có hai heading đề cập đến yếu tố này (heading ii và vii), nhưng ở phần sau của section B có đề cập đến ảnh hưởng của “farming” lên nguồn lương thực (food output- heading vii) chứ không nhấn mạnh vào hậu quả của “farming” gây nên sói mòn đất( soil erosion – heading iii), vậy heading viilà đáp án đúng.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of