Các cụm từ thông dụng thể hiện ý kiến cá nhân bằng tiếng anh

Hôm nay, blog học ielts mỗi ngày sẽ giới thiệu với các sĩ tử đang luyện thi ielts một số cụm từ  thể hiện “Personal Opinions” trong IELTS Speaking nhằm tăng tính tự nhiên của bài nói và tránh hiện tượng trùng lặp nói trên! Hy vọng qua IELTS Speaking Vocabulary này sẽ giúp các bạn học ielts sẽ dễ dàng trả lời các câu hỏi về quan điểm cá nhân trong IELTS Speaking Part 3 nhé

IELTS-Speaking-Part-3-Useful-expressing-personal-opinions-phrases

Useful Phrases for expressing Personal Opinions

#1. Speaking for myself/ Personally Speaking: 2 cụm từ này dùng kèm được với “I think” để nhấn mạnh quan điểm riêng.

Eg:  Do we watch too much TV?

Speaking for myself I think as long as we choose what watch rather than staring blankly at it all day long there’s no problem.

#2. In my view/ For my part: tương tự, 2 cụm từ này dùng được với “I think” để nhấn mạnh quan điểm riêng.

Eg: Should we do more as individuals to protect the environment?

In my view I think our government should take the lead and set regulations both for individuals but also companies and industry…..

IELTS-Speaking-Part-3-Expressing-Personal-Opinions

#3. As I see it/ It seems to me that: Chúng ta dùng 2 cụm từ này khi hiểu một phần vấn đề chúng ta được hỏi và sẽ không dùng kèm I think.

Eg: What do you think are the causes of personal debt?

As I see it…….some people don’t have enough money to get by and have to borrow to pay bills……other people might overspend and get into debt that way……….

#4. As far as I’m concerned/ If you ask me: Dùng trong trường hợp bạn đưa ra ý kiến cá nhân nhưng theo xu hướng phê phán hoặc chỉ trích một vấn đề nào đó.

Eg: Why do people drop litter?

If you ask me it’s simply a lack of concern for other people…….they don’t care about the environment that we have to live in.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of